kontrast off Przeszukaj artykuły
Nasz profil na Facebook

KONTAKT

Takeda Polska Sp. z o.o.

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

TELEFON +48 22 608 13 00
E-MAIL info.warszawa@takeda.com

Kapitał zakładowy 81 000, 00 zł
NIP 526 28 68 535
KRS 0000237611

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda,
KLIKNIJ TUTAJ

Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia niepożądanego,
KLIKNIJ TUTAJ

Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych
pod nr telefonu: +48 602 761 141
lub +48 602 761 142

Prosimy wypełnić prawidłowo wszystkie pola.