kontrast off Przeszukaj artykuły
Nasz profil na Facebook

KONTAKT

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

TELEFON +48 22 608 13 00
E-MAIL info.warszawa@takeda.com

Kapitał zakładowy 252 071 200, 00 zł
NIP 5262108132 BDO: 000015530
KRS 0000027645

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda,
KLIKNIJ TUTAJ

Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia niepożądanego,
KLIKNIJ TUTAJ

Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych
pod nr telefonu: +48 735 227 575

Prosimy wypełnić prawidłowo wszystkie pola.