kontrast off Przeszukaj artykuły
Nasz profil na Facebook

KONTAKT

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

TELEFON +48 22 608 13 00
E-MAIL info.warszawa@takeda.com

Kapitał zakładowy 252 071 200, 00 zł
NIP 5262108132 BDO: 000015530
KRS 0000027645

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda,
KLIKNIJ TUTAJ

Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia niepożądanego ,
KLIKNIJ TUTAJ

Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych
pod nr telefonu: +48 735 227 575

Jeśli chcesz zgłosić reklamację jakościową lub inne zapytanie dotyczące jakości produktu firmy kliknij,
KLIKNIJ TUTAJ

Prosimy wypełnić prawidłowo wszystkie pola.